Villkor och avtal hund tjänster.

Hur startar vi:

Innan ett uppdrag åtas av mig så kommer jag att boka ett personligt möte med er och den hund ni vill ha hjälp med. Detta möte bestämmer vi gemensamt en tid som passar er, det går givetvis bra på kvällstid eller helg. Vid det första mötet så lär vi känna varandra, jag, er hund och ni. Vi tar en gemensam promenad där ni berättar om er hund och dess vanor. Och där jag också får möjligheten att se hundens beteende och de stråk er hund är van att utforska på sina promenader.

Ibland räcker det med ett första möte för hunden att vänja sig, för andra kan det komma att krävas flera inledande träffar och provpromenader, något som givetvis är kostnadsfritt för er. Gäller det de övriga tjänsterna så som pälsvård, kloklippning och så vidare så diskuterar vi igenom även dessa gemensamt så att  inga otydligheter finns.

Avtal och betalningsvillkor:

Jag innehar F-skattebevis, fullständig ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar, vi kommer att teckna ett avtal gällande både er hund och ert hem, att jag får använda er nyckel och eventuella larmkod.

Betalningsvillkor är 10 dagar netto på abonemang och tillfälliga tjänster i prislistan. Tjänster på röda dagar, kvällar och specifika tillfällen såsom veterinärbesök, överlämnande vid veckopendling, kurser, inackordering så avtalas priset för specifik tjänst.

Alla priser är inklusive moms

Förskottsbetalning gäller abonnemangstjänsterna. Vid enstaka tillfällen faktureras detta i samband bokad tjänst. Betalningsvillkor är 10 dgr.

Vid bokad och avtalskriven abonemangstjänst är uppsägningstid från båda parter en kalendermånad.

Tar hundägaren ledigt från tjänsten återbetalas vanligtvis ingen avgift. Undantag sker om ledigheten är 5 efter varandra följande vardagar eller längre och anmäls en månad i förväg, då debiteras ingen avgift för detta. Avräkning sker procentuellt från månadavgiften.

Uppstår det hinder från avtalad tjänst i mer än tre vardagar under samma månad genom Evas hund & hästservice oberoende av anledning återbetalas full månadsavgift vilket också skrivs in i det avtal som tecknas mellan er som kund och mig.

Första månaden efter vi skrivit avtal är en prövomånad, vilket innebär att ingen uppsägningstid från någon av parterna finns under den tiden. Den månaden används istället till att utvärdera vårt samarbete och se över hur hunden trivs och mår ihop med mig och den dagliga omvårdnanden. Om allt därefter är till belåtenhet för dig som hundägare övergår avtalet i ett fast abonnemang med uppsägningstid på 1 månad.

Trygghet:

Jag är ansvarig att rapportera till er sådant som händer utanför det vardagliga. Till exempel, om er hund av någon anledning har dålig mage, uppvisar ett beteende som den inte brukar, blir utsatt för yttre omständigheter som inte går att förutse och om eventuella sjukdomssympton syns. Jag har krav på att er hund är försäkrad och vill ha en kopia på detta.

Ni ska genom vårt avtal och min dagliga vård om er hund alltid känna er säkra på att ni vet att den är trygg och mår lika bra då ni kommer hem som när ni lämnade hunden.